O projekcie

Projekt pt. „Aktywny rodzic z LGOM – 2 edycja” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa tj.: umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie 30 osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 (29 kobiet i 1 mężczyzna) z terenu gmin LGOM. Projekt realizowany będzie w okresie XII 2019- IV 2021.

5 KROKÓW DO PROJEKTU „AKTYWNY RODZIC Z LGOM – 2 edycja”

KROK 1
Jeśli jesteś mieszkańcem LGOM, nie wykonujesz pracy zawodowej ze względu na opiekę nad dzieckiem do lat 3, chcesz wrócić do pracy i potrzebujesz środków na zatrudnienie niani lub opłatę żłobka?
ZACZNIJ JUŻ TERAZ

KROK 2
Odwiedź stronę www.aktywnyrodziczlgom2.eu lub profil na Facebook www.facebook.com/projektaktywnyrodziczlgom.
Pobierz i wypełnij Formularz zgłoszeniowy i skompletuj niezbędne dokumenty.

KROK 3
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami odeślij na adres:
BIURO PROJEKTU „AKTYWNY RODZIC Z LGOM – 2 edycja”
ul. Kamienna 16A,
59-300 Lubin
bądź dostarcz Formularz osobiście.

KROK 4
OCZEKUJ NA INFORMACJE I LISTY RANKINGOWE.
WSZYSTKO MOŻESZ ŚLEDZIĆ NA NASZEJ STRONIE www.aktywnyrodziczlgom2.eu

KROK 5
W RAZIE PYTAŃ, ZAWSZE MOŻESZ SIĘ
Z NAMI SKONTAKTOWAĆ!
e-mail: kontakt@aktywnyrodziczlgom2.eu
Tel: 605 20 20 26

WARTOŚĆ PROJEKTU
1 004 763,05 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
854 047,62 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.12.2019r. do 30.04.2021r.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU
Planowane efekty realizacji projektu:
– 15 Uczestników projektu powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzyma zatrudnienie, po opuszczeniu projektu;
– 10 Uczestników projektu tj. osób pozostających bez pracy – znajdzie pracę lub będzie jej poszukiwać po opuszczeniu projektu;
– 8 Uczestników projektu uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu;
– co najmniej 45% Uczestników projektu (w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie podejmie zatrudnienie lub działalność gospodarczą.
– co najmniej 60% pozostałych Uczestników projektu do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie podejmie zatrudnienie lub działalność gospodarczą.