Wyniki rekrutacji do projektu

Poniżej przedstawiamy listę rekrutacyjną, dotyczącą Formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM – 2 edycja”, które zostały złożone do Biura projektu w terminie od 08.01.2020r. do 22.01.2020r.