Skorygowana lista rekrutacyjna

W związku z błędnym przyznaniem punktów za kryterium zamieszkiwania na terenie wiejskim, zamieszczamy skorygowaną listę rekrutacyjną oraz rezerwową dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię.