Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Informujemy iż od 18.02.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem przez nianię.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz osoby bezrobotne.

Maksymalny okres refundacji: kwiecień 2021 r.

Rekrutacja potrwa do 26.02.2020.