Rekrutacja uzupełniająca do II edycji projektu

Informujemy, że od 20.04.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku/klubie dziecięcym/ przez nianię. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać w terminie: 20.04.2020 – 30.04.2020r.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych i bezrobotne.

Zarówno dokumenty zgłoszeniowe jak i regulamin znajdziecie Państwo na www projektu: www.aktywnyrodziczlgom2.eu.

W związku z trwającym zagrożeniem związanym z koronawirusem, celem dostosowania projektu do potrzeb Uczestników/Kandydatów,  wprowadza się następujące sposoby składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu. Dokumenty można:

  • przesyłać e-mailem na adres: kontakt@aktywnyrodziczlgom2eu. Do wiadomości e-mailowej należy załączyć czytelne skany wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Warunkiem późniejszego podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia w projekcie, będzie dostarczenie oryginałów dokumentów wysłanych w e-mailu;
  • składać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Biura projektu w Lubinie  w godzinach 9-15.
  • przesłać pocztą na adres Biura projektu (Biuro projektu pt. „Aktywny rodzic  z LGOM 2 ”, ul. Kamienna 16A, 59-300 Lubin ) – z uwagi na ograniczoną pracę Poczty Polskiej sugeruje się wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych listem poleconym (zamiast zwykłym);