Wyniki rekrutacji

Poniżej przedstawiamy listy rekrutacyjne, dotyczące Formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM – 2 edycja”, które zostały złożone do Biura projektu w terminie od 20.04.2020 r. do 30.04.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych zakładanych w projekcie, tj. zakładana liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie biorących udział w projekcie na podstawie § 3 Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników punkt 13 – pierwszeństwo w rekrutacji miały ww. osoby.