Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że od 07.09.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji 90% kosztów opieki nad dzieckiem przez nianię.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć w terminie: 07.09.2020 – 11.09.2020r.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz osoby bezrobotne.

Maksymalny okres refundacji : do 28.04.2020

Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w zakładce „do pobrania”