Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że od 30.09.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osoby chcącej skorzystać z refundacji 90% kosztów opieki nad dzieckiem przez nianię/ w żłobku.
Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć w terminie: 30.09.2020 – 05.10.2020r.
Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach wychowawczych/macierzyńskich oraz osoby bezrobotne.
Maksymalny okres refundacji : do 28.04.2020
Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na naszej stronie:
http://aktywnyrodziczlgom2.eu/do-pobrania/