Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że od 30.09.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osoby chcącej skorzystać z refundacji 90% kosztów opieki nad dzieckiem przez nianię/ w żłobku.
Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć w terminie: 30.09.2020 – 05.10.2020r.
Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach wychowawczych/macierzyńskich oraz osoby bezrobotne.
Maksymalny okres refundacji : do 28.04.2020
Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na naszej stronie:
http://aktywnyrodziczlgom2.eu/do-pobrania/

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że od 07.09.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji 90% kosztów opieki nad dzieckiem przez nianię.

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć w terminie: 07.09.2020 – 11.09.2020r.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz osoby bezrobotne.

Maksymalny okres refundacji : do 28.04.2020

Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w zakładce „do pobrania”

Wyniki rekrutacji

Poniżej przedstawiamy listy rekrutacyjne, dotyczące Formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM – 2 edycja”, które zostały złożone do Biura projektu w terminie od 20.04.2020 r. do 30.04.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na konieczność osiągnięcia wskaźników ilościowych zakładanych w projekcie, tj. zakładana liczba osób zamieszkujących obszary wiejskie biorących udział w projekcie na podstawie § 3 Proces rekrutacji Uczestniczek/Uczestników punkt 13 – pierwszeństwo w rekrutacji miały ww. osoby.

Rekrutacja uzupełniająca do II edycji projektu

Informujemy, że od 20.04.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku/klubie dziecięcym/ przez nianię. Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać w terminie: 20.04.2020 – 30.04.2020r.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych i bezrobotne.

Zarówno dokumenty zgłoszeniowe jak i regulamin znajdziecie Państwo na www projektu: www.aktywnyrodziczlgom2.eu.

W związku z trwającym zagrożeniem związanym z koronawirusem, celem dostosowania projektu do potrzeb Uczestników/Kandydatów,  wprowadza się następujące sposoby składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu. Dokumenty można:

  • przesyłać e-mailem na adres: kontakt@aktywnyrodziczlgom2eu. Do wiadomości e-mailowej należy załączyć czytelne skany wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Warunkiem późniejszego podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia w projekcie, będzie dostarczenie oryginałów dokumentów wysłanych w e-mailu;
  • składać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Biura projektu w Lubinie  w godzinach 9-15.
  • przesłać pocztą na adres Biura projektu (Biuro projektu pt. „Aktywny rodzic  z LGOM 2 ”, ul. Kamienna 16A, 59-300 Lubin ) – z uwagi na ograniczoną pracę Poczty Polskiej sugeruje się wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych listem poleconym (zamiast zwykłym);

Zmiana sposobu składania dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, iż w związku z trwającym zagrożeniem związanym z koronawirusem, celem dostosowania projektu do potrzeb Uczestników, wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulegają możliwe sposoby składania Wniosków refundacyjnych.

Wnioski refundacyjne wraz z załącznikami można:

  • przesyłać e-mailem na adres: kontakt@aktywnyrodziczlgom2.eu. Do wiadomości e-mailowej należy załączyć czytelne skany wypełnionego i podpisanego Wniosku refundacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Po unormowaniu się sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem, Uczestnik projektu będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wysłanych w e-mailu;
  • składać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Biura projektu w Lubinie
  • przesłać pocztą na adres Biura projektu (CDIS EUROPROJEKT Biuro projektu pt. „Aktywny Rodzic z LGOM 2”, ul. Kamienna 16A, 59-300 Lubin) – z uwagi na ograniczoną pracę Poczty Polskiej sugeruje się wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych listem poleconym (zamiast zwykłym);

Wyżej opisane zmiany sposobu składania dokumentów obowiązują do ich odwołania.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Informujemy iż od 18.02.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem przez nianię.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz osoby bezrobotne.

Maksymalny okres refundacji: kwiecień 2021 r.

Rekrutacja potrwa do 26.02.2020.