Blog

Zmiana sposobu składania dokumentów rekrutacyjnych

Informujemy, iż w związku z trwającym zagrożeniem związanym z koronawirusem, celem dostosowania projektu do potrzeb Uczestników, wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulegają możliwe sposoby składania Wniosków refundacyjnych.

Wnioski refundacyjne wraz z załącznikami można:

  • przesyłać e-mailem na adres: kontakt@aktywnyrodziczlgom2.eu. Do wiadomości e-mailowej należy załączyć czytelne skany wypełnionego i podpisanego Wniosku refundacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami. Po unormowaniu się sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem, Uczestnik projektu będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wysłanych w e-mailu;
  • składać do skrzynki pocztowej, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do Biura projektu w Lubinie
  • przesłać pocztą na adres Biura projektu (CDIS EUROPROJEKT Biuro projektu pt. „Aktywny Rodzic z LGOM 2”, ul. Kamienna 16A, 59-300 Lubin) – z uwagi na ograniczoną pracę Poczty Polskiej sugeruje się wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych listem poleconym (zamiast zwykłym);

Wyżej opisane zmiany sposobu składania dokumentów obowiązują do ich odwołania.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Informujemy iż od 18.02.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem przez nianię.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz osoby bezrobotne.

Maksymalny okres refundacji: kwiecień 2021 r.

Rekrutacja potrwa do 26.02.2020.

Skorygowana lista rekrutacyjna

W związku z błędnym przyznaniem punktów za kryterium zamieszkiwania na terenie wiejskim, zamieszczamy skorygowaną listę rekrutacyjną oraz rezerwową dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię.

Wyniki rekrutacji do projektu

Poniżej przedstawiamy listę rekrutacyjną, dotyczącą Formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM – 2 edycja”, które zostały złożone do Biura projektu w terminie od 08.01.2020r. do 22.01.2020r.

Rozpoczęcie projektu

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji nowego projektu „Aktywny Rodzic z LGOM – 2 edycja”.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w terminie od 08.01.2020r. do 22.01.2020r.

Zarówno dokumenty zgłoszeniowe jak i regulamin znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce Do pobrania.