Blog

Rekrutacja uzupełniająca do projektu

Informujemy iż od 18.02.2020, rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem przez nianię.

Formularze rekrutacyjne mogą składać osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz osoby bezrobotne.

Maksymalny okres refundacji: kwiecień 2021 r.

Rekrutacja potrwa do 26.02.2020.

Skorygowana lista rekrutacyjna

W związku z błędnym przyznaniem punktów za kryterium zamieszkiwania na terenie wiejskim, zamieszczamy skorygowaną listę rekrutacyjną oraz rezerwową dla osób chcących skorzystać z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez nianię.

Wyniki rekrutacji do projektu

Poniżej przedstawiamy listę rekrutacyjną, dotyczącą Formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Aktywny rodzic z LGOM – 2 edycja”, które zostały złożone do Biura projektu w terminie od 08.01.2020r. do 22.01.2020r.

Rozpoczęcie projektu

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu realizacji nowego projektu „Aktywny Rodzic z LGOM – 2 edycja”.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami w terminie od 08.01.2020r. do 22.01.2020r.

Zarówno dokumenty zgłoszeniowe jak i regulamin znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładce Do pobrania.